تبلیغات
باغ بی برگی - نگذاشتند یا نخواستیم؟
نگذاشتند یا نخواستیم؟

اینها نتیجه‌ی تقدیر من نبود...آغاز با تو بود، تقصیر من نبود

فكر نكن دلم برایت تنگ نمی شود

فكر نكن نمی شود ببینمت، یعنی نمی خواهم ببینمت...

ببین، نگذاشتند با نخواستیم كلّی فرق دارد...

می سپارمت به بارانی كه عصر خنك آن یكشنبهبارید

و تو اسمش را گذاشتی اتّفاق آشنایی...

می سپارمت به آن دو ستاره كه دیگر مال ما نیست...

به تمام زیباها...برو زیبا...

سرنوشت را نمی شود از سر، نوشت...

خداحافظ...خداحافظ...